תקנון האתר – בהתאם לחוק הגנת הצרכן

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.כללי

 • האתר של Aqua-Spa (להלן האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת מוצרי ומכשירי עסוי איכותיים (להלן השירותים). האתר הינו בבעלות חברת "Aqua-Spa" בע"מ (להלן החברה).
 • כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • בכל שאלה לגבי השימוש באתר וההזמנות באתר ניתן לפנות אלינו בטלפון – 076-5408377.
 • החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.1

2.תנאי שימוש

 • רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 • הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא באזורי השירות של החברה כהגדרתם להלן.2.2

3.פרטי הרוכש / פרטיות

 • בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. בעת קבלת המשלוח יש להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי, בנוסף יש לחתום על קבלת הסחורה.
 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

4.תשלום

 • חיוב כרטיס האשראי הוא מיידי מייד ברגע ביצוע ההזמנה באתר. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש.
 • התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ,במזומן או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי). פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.

5.הגבלת גיל

 • תנאי לרכישה באתר בתנאי והרוכש הינו בגיל 18 שנים ומעלה!

6.אישור הזמנה מותנה בתנאים הבאים:

 • מתן אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.
 • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 • מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה באתר כפוף לתנאים לעיל לאישור ההזמנה.

7.מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 • באתר מוצעים למכירה פריטים בלווי תמונות שנועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, ניתן לשמור את ההזמנה על שרתי האתר בלי לסיימה ולהמשיך בקנייה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה.
 • בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.
 • במקרה שמוצר שהוזמן ע"י הרוכש אינו במלאי, תיצור עימו החברה קשר טלפוני ותעדכן אותו או כל מונח דומה אחר, שמשמעותם תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה תוחזר לרוכש באמצעות כרטיס האשראי התשלום ששילם עבור המוצר.
 • הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת מכל סיבה שהיא.
 • מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות ההזמנה באתר והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.

8.מדיניות אספקת מוצרים

אספקת המוצר עד 14 ימי עסקים ממועד הרכישה  וכרוכה בתשלום דמי משלוח, יישלח המוצר ללקוח, יישלח ללקוח המוצר במשלוח דואר
בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן אפשרויות משלוח:
דואר רשום תוך 14 ימי עסקים.
דואר שליחים תוך 7 ימי עסקים
איסוף עצמי בימים א׳-ה׳ בין השעות 8:00 – 17:00.
האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

9.מחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הרוכש באתר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם כראות עיניה ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הרוכש.
 • מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי Aqua-Spaמהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח.

10.אחריות 

 • האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים של המוצרים, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש הצמודים לכל מוצר ו/או שרות.
 • הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של יצרני המוצר ובאחריותם הבלעדית.
 • אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או  שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע  שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת  כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

11.פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).
 • בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.
 • כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 • במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
 • הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי החברה תשלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של Aqua-Spa, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.

12.דמי משלוח מדיניות משלוחים והזמנות

 • המשלוחים של המוצרים לכל הארץ.
 • לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 • אקווה-ספא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 • המשלוח יצא תוך יום עבודה אחד, מרגע אישור ההזמנה באתר. משך הזמן בין אישור ההזמנה לבין קבלת המשלוח היא עד שלושה ימי עסקים.
 • ימי ושעות אספקת המשלוח: בימים א'-ה' (לא כולל חגים) בתאום מראש עם הלקוח.
 • המשלוח יימסר לרוכש ו/או למבוגר אחראי מטעמו ובכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד.
 • במקרה והרוכש או מבוגר אחראי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הרוכש, דהיינו הלקוח ביוזמתו יפנה אלינו בטלפון 076-5408377.
 • ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והרוכש יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הרוכש.
 • אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הרוכש מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה.

13.פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).
 • בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.
 • כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 • במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
 • הרוכש נותן בזאת את הסכמתו כי החברה תשלח אליו דואר אלקטרוני והודעות sms ותפנה אליו בכתב או בעל פה בנוגע למבצעי קידום מכירות של Aqua-Spa, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכדומה, אלא אם יודיע לה בכתב כי אינו מעוניין בכך.

14.החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

 • על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, וזאת בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית שלא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש, ובלבד שהציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • במידה והביטול של ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח תהא רשאית החברה לגבות מהרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי הרוכש.
 • שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות הטלפון 076-5408377 בלבד.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
 • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה לבטל הזמנה וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש ל sales@aquaspa.co.il לרוכש לא יהיו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה.
 • הרוכש לא יהיה רשאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה יזוכה הרוכש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.
 • יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

15.בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים.
 • רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר Aqua-Spa מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.
 • היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו בכלל.

16.הגבלת אחריות

 • האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים של המוצרים, וכפופים לדין לחוקים והתקנות להגנת הצרכן.
  החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שייגרם לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:
 1.  רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוב'.
 2. מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכיוב'.
 3. מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 4. תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 5. אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.
  הרוכש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.
 6. בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת החברה.
 7. החברה רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות עם הרוכשים או את הגישה של הרוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
  כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לרוכש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
 8. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו רכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש מוצרים.
 9. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 10. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, בכל חומר מודפס אחר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

17.שימוש ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את Aqua-Spa ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ל Aqua-Spa /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. כל מחלוקת משפטית בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט באילת בלבד.

18.מבצעים לקידום מכירות

 • החברה רשאית מעת לעת למכור באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "המבצעים").
 • המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת החניות Aqua-Spa ו/או באילו מהחנויות של הרשת. כמו כן, החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות הרשת.
 • במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין באתר בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

19.קנייה בטוחה

 • Aqua-Spa נוקטת בכל אמצעי האבטחה על מנת לתת לרוכש ביטחון מירבי בעת רכישת המוצרים באמצעות האינטרנט.
 • אנו מכבדים את הפרטיות של רוכשינו ולפיכך מקדישים תשומת לב רבה לתפעול האתר
 • אנו מאפשרים לרוכשים שאינם מעוניינים להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האינטרנט לבצע הזמנה ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי.
 • נציגנו יצרו קשר טלפוני עם הרוכש לקבלת פרטי כרטיס האשראי.
 • Aqua-Spa הינו אתר מאובטח המשתמש בשיטות המקובלות בענף.
 • שרתי האבטחה נועדו להגן על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה.
 • המערכת נבדקה בקפדנות ע"י חברות כרטיסי האשראי וקיבלה את אישורן.
 • מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הרוכש, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך.
 • Aqua-Spa מצהירה כי לא תשתמש במידע השמור אצלה לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר.
 • העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL, שהינו פרוטוקול ההצפנה המקובל בעולם להצפנת מידע ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש.
 • כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה למנוע שימוש לרעה בכרטיס האשראי.

20.החוק החל ותניית שיפוט מקומית ספציפית

על ההתקשרות בין הרוכש לבין חברה במסגרת האתר וכן במסגרת המפורט בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
חברה והרוכש מצהירים כי ככל שיתעורר ביניהם סכסוך כלשהו ייערך ניסיון מצידם ליישבו מחוץ לכתבלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט באילת בלבד.

21.לסיכום

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 • מובהר כי שירות חברה באתר ו/או התקנון אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי חברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • השמות Aqua-Spa ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של Aqua-Spa (" הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.19