מילוי טופס אחריות

 1. האחריות תקפה החל מיום הפעלת המכשיר לראשונה. מבלי למעט מכל מה שמפורט לעיל.
 2. כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי:
  כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו :
  היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא לפי הוראות השימוש
 3. נעשה בו שינוי כלשהו או טופל שלא ע”י נציג מוסמך שלנו
 4. הוזנח או נפגע בתאונה / כוח עליון
 5. חובל במתכוון*

האחריות לא תחול על:

 • שבר פנימי או חיצוני.
 • כל נזק שנגרם מרשלנות.
 • שימוש שלא עפ”י הוראות היצרן.
 • ניסיון לתקן תקלה שלא ע”י נציג מוסמך שלנו.
 • תעודה זו בתוקף רק בתוספת חותמת המוכר וחתימתו ובצרוף חשבונית וטופס אחריות קניה מקורי.